Rejestracja Fundacji

Fundacja WROC MA MOC oficjalnie zarejestrowana! 28 stycznia 2022 r. Izabela Bodnar powołała notarialnie Fundację WROC MA MOC.23 lutego nasza Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954694 Zaczynamy działać! Dla Wrocławia i wszystkich jego mieszkańców