Prezes Zarządu Fundacji Wroc ma Moc

Izabela Bodnar, od 20 lat zarządzająca dużymi obszarami biznesowymi w korporacjach. W ciągu ostatnich 15 lat w bankowości wdrożyła setki projektów i dziesiątki strategii. Poza pracą zawodową, angażuje się w działania dobroczynne, wspierające polskie fundacje w ramach projektu Donateo, a obecnie jako Prezes oraz Fundator Fundacji Wroc Ma Moc. Radna Rady Osiedla Oporów, gdzie mieszka od 16 lat, matka 3 dzieci.

Aktywna, energiczna, skuteczna, zaangażowana całym sercem w każdy projekt, w który wierzy. Pianistka, kochająca sporty motorowodne, żeglarstwo, narciarstwo, podróże. Stawia na współpracę ponad wszelkimi podziałami. Swoje doświadczenie i energię pragnie wnieść dla dobra lokalnej społeczności, by we Wrocławiu żyło się jeszcze lepiej.